Duurzaamheidscafé donderdag 17 oktober 2019

Klaas van Egmond, bijzonder hoogleraar geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, neemt ons mee in de zorgwekkende ontwikkelingen die hij om zich heen ziet: klimaatverandering, migratiestromen, populisme, fragmentatie van de nationale, Europese en mondiale politiek, handelsconflicten en een wankel financieel bestel.
Deze problemen zijn volgens van Egmond terug te voeren op de overwaardering van materialistische en individualistische waarden, waardoor de mens een karikatuur van zichzelf geworden is. De menselijke maat is verloren gegaan.

Om die te hervinden grijpt van Egmond terug naar het mensbeeld van de Renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door Leonardo da Vinci verbeelde homo universalis. Aan dat mensbeeld kan een moreel kompas worden ontleend, waarmee we een uitweg vinden uit deze zorgwekkende ontwikkelingen. Wanneer we het evenwicht weten te bewaren tussen de fundamentele waarden, kan er sprake zijn van menselijke waardigheid en duurzaamheid.

Van Egmond opent hiermee hoopvolle nieuwe vergezichten om onze planeet en samenleving in een nieuw perspectief te kunnen zetten.


Kom ook naar het Duurzaamheidscafé!

Donderdag 17 oktober 2019
Dorpscentrum Oegstgeest
Aanvang 20.00 uur
Toegang gratis

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

naar aanmeldformulier