Energie

Van gas naar duurzame energie

Samen met bewoners en ondernemers werkt gemeente Oegstgeest hard aan een duurzaam en toekomstbestendig Oegstgeest. Per wijk bekijkt de gemeente welke mogelijkheden haalbaar, betaalbaar en passend zijn om over te schakelen van gas naar duurzame energiebronnen.

In overleg met nutsbedrijven, woningcorporaties, het hoogheemraadschap en de regio is een transitievisie warmte opgesteld. Hierin staat met welke wijken de gemeente wil starten met het aardgasvrij maken van woningen en welke warmtebron hiervoor het meest geschikt is. De overgang verloopt gefaseerd waarbij we samen met betrokken organisaties en bewoners kijken naar woningtypes, beschikbaarheid en betaalbaarheid van alternatieven en de mogelijkheden om kabels en leidingen te vervangen.

Meer informatie
Via de site van de gemeente Oegstgeest vind je meer informatie over de warmtevisie.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de gemeentelijke nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

naar aanmeldformulier